PODSTAWOWE ZASADY BEZPECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM