Skład Rady Sołeckiej

Piotr Kałwak
Daniel Pilak
Damian Błaszczak
Jarosław Knaga
Henryk Wróblewski
Marek Sieradzki
Leszek Pokorski