Zarząd LKS Budowlani Strojec

Daniel Pilak – prezes
Paweł Pszenica – wiceprezes
Ireneusz Ośródka – sekretarz
Jarosław Knaga - skarbnik
Grzegorz Rękowicz - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Tomasz Knaga - przewodniczący
Paweł Żyta – z-ca przewodniczącego
Łukasz Cieśla - członek komisji