Świetlica Wiejska w Strojcu działa od 1 października 1984 roku.

Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 100 m2 udostępnione na jej działalność przez OSP.

Świetlica jest placówką MGOKiS w Praszce pełni rolę Centrum Kultury Wiejskiej w Strojcu, jej wyposażenie pozwala na organizację życia kulturalnego np.

  • Przedstawień
  • Wieczorów poezji
  • Koncertów
  • Spotkań i zebrań ,

jak również prowadzenia zajęć dla dzieci :

  • Tanecznych
  • Plastycznych
  • Przyrodniczo-eksperymentalnych.

Gry stołowe ( bilard, tenis stołowy ) i gry planszowe dostarczają Świetlicy rzesze fanów .

Od początku działań Świetlicy Wiejskiej w Strojcu instruktorem była pani Eleonora Gędek.

Od 1 lipca 2019 ( po przejściu na zasłużoną emeryturę pani Eleonory ) instruktorem została Joanna Widera .

Godziny i plan pracy Świetlicy 

Poniedziałek

16-17 zajęcia taneczne

17-18 zajęcia plastyczne

18-20 zajęcia dowolne , gry i zabawy

Wtorek

16-18 zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne

18-20 zajęcia dowolne , gry i zabawy

Środa

16-18 zajęcia dowolne , gry i zabawy

18-20 próba Grupy Teatralnej „Klepisko”

Czwartek

16-18 zajęcia dowolne , gry i zabawy

18-19 gimnastyka dla kobiet

19-20 gry i zabawy

Piątek

16-17 próba scholi „Katarzynki”

18-20 próba chóru parafialnego

Każdy I wtorek miesiąca dyżuruje w Świetlicy Radna Miejska wsi Strojec .

Telefony kontaktowe :

34/ 3592 688

515 444 329

Adres :

Strojec ul. Częstochowska 33