Zarząd Stowarzyszenia

Włodzimierz Stochniałek – prezes
Piotr Kałwak – wiceprezes
Zofia Kokot – sekretarz
Daniel Pilak - skarbnik
Marek Sieradzki - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ireneusz Ośródka - przewodniczący
Zdzisława Koper – z-ca przewodniczącego
Jerzy Rasztar - członek komisji