• Zaproszenie na spotkanie

    W dniu 26.10.2022 r. w Kocurach – gmina Dobrodzień- o godz. 10.00, odbędzie się spotkanie pracowników ARiMR oraz KRUS z rolnikami powiatu oleskiego. Tematyka spotkania ...
  • Ogłoszenie

    Osoby/gospodarstwa domowe zainteresowane możliwością preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla typu orzech)  proszone są o wpisanie na listę która będzie dostępna w Świetlicy wiejskiej w Strojcu ...