Zaproszenie na spotkanie

W dniu 26.10.2022 r. w Kocurach – gmina Dobrodzień- o godz. 10.00, odbędzie się spotkanie pracowników ARiMR oraz KRUS z rolnikami powiatu oleskiego.

  • Tematyka spotkania ze strony KRUS będzie dotyczyła zmian w ustawie o KRUS obowiązującej od 15.06.2022 r., świadczeń (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe renty i emerytury) oraz BHP pracy w gospodarstwach rolnych. Część dotycząca KRUS zostanie zakończona konkursem z nagrodami rzeczowymi.
  • Tematyka spotkania z pracownikami ARiMR: „zmiany w płatnościach bezpośrednich na rok 2023, planowane działania inwestycyjne w ramach Krajowego Planu Strategicznego WPR oraz nabory w ramach KPO”

Zachęcamy do wzięcia udziału w tych szkoleniach, ponieważ zmiany w ustawie o KRUS oraz zmiany w płatnościach bezpośrednich w ARiMR będą miały znaczący wpływ na sytuacje ekonomiczną gospodarstw rolnych.