Ogłoszenie

Osoby/gospodarstwa domowe zainteresowane możliwością preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla typu orzech)  proszone są o wpisanie na listę która będzie dostępna w Świetlicy wiejskiej w Strojcu w dniach

21.10.2022 w godz. od 17.00 do 20.00

24.10.2022 w godz. od 12.00 do 14.00

Po wyżej wymienionym terminie zapisy nie będą przyjmowane

Zapisy dotyczą mieszkańców Sołectwa Strojec którzy w 2022 roku nie zakupili paliw stałych w tym

węgla i ekogroszku w cenie poniżej 2 000zł za tonę

Mieszkańcy będą mogli zakupić 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo domowe w 2022 roku i na jeden adres.

Możliwość zakupu dotyczy importowanego węgla typu orzech dostarczanego przez Gminę Praszka którego cena będzie ok 2000 zł

Wpisanie na listę nie jest równoznaczne z możliwością zakupu