• GRANTY PPGR

    Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętukomputerowego.
  • Ogłoszenie

    Informuję mieszkańców sołectwa Strojec, iż w dniu   22 października 2021r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu odbędzie się  zebranie wiejskie Sołectwa Strojec. Głównymi ...