GRANTY PPGR

Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu
komputerowego.