II rata podatku 2022

Informuję o możliwości zapłacenia II raty podatku.
Podatek będę zbierał w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu w dniach:

13.05.2021 od godz. 16.00 do 20.00 (piątek)
16.05.2021 od godz. 16.00 do 20.00 (poniedziałek)


Zapraszam

 Sołtys Sołectwa Strojec

Włodek Stochniałek