Wniosek do Fundacji Orlen na budowę altany w Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu

W dniu 31.03.2020 Stowarzyszenie ,,Wspólnota Stradziec” złożyło wniosek do Fundacji Orlen w III Edycji programu ,,Moje miejsce na ziemi” na

Budowę altany w Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu.

Kwota wnioskowanej pomocy to 20000 zł. W ramach wniosku przewidziano wybrukowanie terenu pod altanę, budowę altany o wymiarach 7m x 5m oraz zakup stołów, ław i stojaków rowerowych. Wniosek został przyjety i czeka na rozpatrzenie a my z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.