ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

osobom nieupoważnionym

Na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również w związku z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, skierowanego do jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej PGL Lasy Państwowe

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WIELUŃ

WPROWADZA

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ORAZ ZAKAZ KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW

EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH

OD DNIA 03.04.2020 ROKU DO ODWOŁANIA