Polowania w Strojcu gawęda łowiecka Janusza Kotarbińskiego