Krzyże przydrożne Sołectwa Strojec

Trudno sobie wyobrazić polski krajobraz bez przydrożnych krzyży. Takiego bogactwa małej architektury przydrożnej nie posada żadnej naród europejski. Stanowią one wyjątkowe dobro kultury narodowej, które powinno stać się przedmiotem naszej troski.

Rola krzyży i ich znaczenie w przestrzeni kulturowej jest często niedoceniania, a przecież są to niemi świadkowie ważnych wydarzeń w życiu każdej miejscowości. Przydrożny krzyż to nie tylko obiekt kultu religijnego. Oprócz tego, że stanowią one element chrześcijańskiej tradycji, to pełnią również funkcję historyczną i kulturowego przekazu.
Niestety systematycznie zarówno krzyże jak i inne formy dawnej ludowej architektury znikają z naszego krajobrazu. Los zapomnianych, niszczejących, chylących się ku upadkowi przydrożnych krzyży nie może być obojętny zwłaszcza lokalnej społeczności. Piękno tej małej architektury przydrożnej, jej artystyczna forma i wartości jakie ze sobą niesie ich obecność oraz historie z nimi związane są wystarczającym powodem do otoczenia ich troską.

Celem projektu jest rozbudzenie wśród mieszkańców zainteresowania historią regionu, architekturą sakralną, pogłębianie wiedzy o kulturze i historii najbliższej okolicy, kształtowanie szacunku do tradycji lokalnych, religijnych, patriotycznych oraz opisanie i zachowanie dziedzictwa religijnego i kulturowego. W tym celu postanowiono skatalogować istniejące krzyże i kapliczki przydrożne znajdujące się w Sołectwie Strojec.

Poniższy link pozwala na pobranie opracowania "Ocalić od zapomnienia - krzyże przydrożne Sołectwa Strojec" w formacie pdf.

Opracowanie powstało w ramach projektu pod tą samą nazwą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Życzymy owocnej lektury.