Strojeckie siyndy

Służyły ludziom od tysięcy lat. Pomagały przy budowie muru chińskiego oraz budowie piramid w Egipcie. Były najprostszym środkiem transportu. W Strojcu do 1973 roku, do czasu zbudowania wodociągu, były stałym elementem krajobrazu. Mówiono, że są herbem Strojca.
Po ukraińsku nazywane koromysło, po poznańsku szundy lub szujndy, po słowiańsku sindy. Współcześnie nosidła a po strojecku siyndy.
W dniu 4 listopada 2014 roku na wspólnym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Stradziec” i Rady Sołeckiej w Strojcu zapadła decyzja o ustanowieniu trofeum „ Strojeckie siyndy”. Przyznawane będą poczynając od 2014 roku dla osób zasłużonych dla wsi Strojec. Trofea będą przyznawane nie więcej jak dla trzech osób w roku kalendarzowym. Jedna osoba trofeum może zdobyć tylko raz w życiu.

Problem powstał jak drewniany przyrząd do noszenia ciężarów najczęściej wiader z wodą, o pałąkowatej belce z metalowymi hakami, zamienić w trofeum. Rozwiązanie wydawało się niemożliwe do zrealizowania. Nagle na tydzień przed „Uroczystym wieczorem wigilijnym” pojawiła się rzeźba: Rudolfa Kuchlera (1867-1954r.) rzeźbiarza i medaliera urodzonego w Wiedniu. Przedstawiająca piękną dziewczynę o urodzie słowiańskiej z nosidłami na wodę ze złotymi wiadrami – było już wiadomo kto będzie symbolizował „Strojeckie siyndy”.
Pomoc przyjaciół: Piotra Dudka i Jarosława Knagi, pomogła pomysł opracować graficznie i cyfrowo oraz go zrealizować.

Gratulacje dla wyróżnionych. Natomiast dziewczyna z siyndami w złotych wiadrach (z zdobytego trofeum) niech Wam pomaga nieść troski dnia codziennego, sadzę że również problemy i pracę społeczną dla naszej wsi będzie łatwiej dźwigać.

Wyróżnionymi w 2014 roku a zarazem pierwszymi laureatami „strojeckich siynd” są:

Eleonora Gędek
Waldemar Pokorski
Marek Sieradzki

Wyróżnieni w 2015 roku laureaci „strojeckich siynd”są:

Włodzimierz Stochniałek
Jerzy Rasztar
Władysław Włodarski

Wyróżnieni w 2016 roku laureaci „strojeckich siynd”są:

Zenon Cebula
Jarosław Knaga
Ireneusz Niedzwiecki

Wyróżnieni w 2017 roku laureaci „strojeckich siynd” są:

Marek Pokorski
Paweł Pszenica
Iwona Werner

Wyróżnieni w 2018 roku laureaci „strojeckich siynd” są:

Jan Jarzab
Zdzisława Koper
Daniel Pilak

Wyróżnieni w 2019 roku laureaci „strojeckich siynd” są:

Pelagia Bystrzykowska
Leszek Pokorski
Jan Gędek

Wyróżnieni w 2020 roku laureaci „strojeckich siynd” są:

Ireneusz Morawiak
Jolanta Pyłypowicz
Dariusz Garncarek

Wyróżnieni w 2021 roku laureaci „strojeckich siynd” są: