Złożony wniosek do LGD ,,Górna Prosna"

W dniu 26.06.2020 Stowarzyszenie ,,Wspólnota Stradziec" złożyło wniosek do LGD ,,Górna Prosna" w naborze pn. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

Wniosek złożony czekamy na wyniki.

Operacja będzie realizowana w miejscowości Strojec na terenie Sołeckiego Centrum Rekreacji i Sportu

 W ramach operacji planuje się następujące działania:

-budowę wiaty drewnianej o wymiarach 5,0x 7,0m

-budowę budynku gospodarczego drewnianego o wymiarach 2,5x2,5m

-wykonanie utwardzenia terenu kostka brukową pod wiata, budynkiem gospodarczym oraz pod istniejącym budynkiem zamieszkiwanym przez papugi

-zakup i montaż  3 stołów betonowych z siedziskami i oparciem drewnianym

-zamontowanie dwóch metalowych masztów flagowych

-dodatkowe wyposażenie  placu zabaw  w huśtawkę łańcuchową z dwoma siedziskami dla małych dzieci wraz  z wykonaniem strefy bezpiecznej wokół urządzenia.