Pompujemy dla Wojtusia

Zasady są bardzo proste: osoby/instytucje nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają po 10 zł na konto Wojtusia. Link do akcji: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania.

Do wykonania zadania #GaszynChallenge GLAS nominuje:

Stowarzyszenie "Wspólnota Stradziec"
Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Strojec
LKS Wilki Tadar Gana