Jubileusz 20-lecia działalności chóru

Śpiewają od 20 lat
W niedzielę 7 czerwca 2020 roku jubileusz 20-lecia działalności świętował chór przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu.Uroczystości rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, którą odprawił ks. proboszcz Jan Kałdon. W jej trakcie chórzyści wykonali kilka pieśni, a po zakończeniu otrzymali kosz z prezentami, wiązankę kwiatów i list gratulacyjny od Eleonory i Jana Gędków - byłej wieloletniej instruktorki świetlicy wiejskiej i byłego długoletniego sołtysa Strojca. Powinszowania przekazała również schola „Katarzynki”.
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do świetlicy wiejskiej, którą teraz prowadzi Joanna Widera, gdzie przy kawie, herbacie i ciastach upieczonych przez chórzystki, popłynęły wspomnienia. Wcześniej jednak pani Joanna odczytała list gratulacyjny od społeczności Strojca oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Z niespodzianką - tortem upieczonym przez Elżbietę Faryś, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Strojcu - zjawiła się delegacja rady sołeckiej: sołtys Włodzimierz Stochniałek, Henryk Wróblewski, Daniel Pilak i Piotr Kałwak oraz radna Zofia Kokot.
- Nie byłoby tego chóru, gdyby nie świetlica i pani Eleonora - powiedział Zenon Cebula - od początku prowadzący grupę śpiewaczą.
- Wyodrębniła się ona z Zespołu Teatralno-Obrzędowego „Klepisko” - przypomniał Jan Gędek.
W pierwszych latach działalności chór, który swój premierowy występ miał podczas pasterki w 2000 roku, był dość liczny.
- Śpiewało dwadzieścia pięć osób - wspomina Zenon Cebula.
Z tamtego grona w spotkaniu uczestniczyły: Regina Tabaka, Grażyna Pokorska, Agata Kucner, Agata Zgoda i Daniela Stopa.
- Część osób przestała śpiewać z racji wieku, niektórzy odeszli już z tego świata - zauważa Zdzisława Koper, uczestniczka jubileuszowego wydarzenia. - Teraz pałeczkę powinno przejąć młode pokolenia, ale jakoś się do tego nie garnie.
Obecnie chór tworzą: Teresa Kalinowska, Agata Kucner, Krystyna Łapucha, Lila Pomian, Grażyna Pokorska, Agata Zgoda, Józef Pomian, Jan Kalinowski, Jan Cieślak, Zofia Kokot oraz Zenon Cebula. Grupę gościnnie wspierają trzy panie z praszkowskiego zespołu „Prosna”.
- Śpiewamy nie tylko podczas uroczystości kościelnych, ale także na wszystkich imprezach organizowanych w Strojcu - wyjaśnia Zenon Cebula. - Uczestniczymy w konkursach oraz przeglądach kolęd i pieśni pasyjnych.
Często z tych wydarzeń chór wraca z nagrodami lub wyróżnieniami.
- Śpiewaliśmy między innymi podczas Ogólnopolskich Spotkań Rodzin Katolickich na Jasnej Górze - wspomina Zenon Cebula.
Grupa ma w repertuarze blisko 150 utworów liturgicznych.
- Zachęcam do spisania swojej historii, bo pamięć ludzka jest zawodna - podsumował sołtys Stochniałek.

Andrzej Szatan-As Serwisowy - Praszkowski Przegląd Wydarzeń

A