Pompowaliśmy dla dzieciaków

Zasady są bardzo proste: osoby/instytucje nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają po 10 zł na konto dzieci. Link do wyboru skarbonki: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge. My wsparliśmy drużynę Mii https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengemia

Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania.

Do wykonania zadania #GaszynChallenge Stowarzyszenie "Wspólnota Stardziec"; Sołtys i Rada Sołecka nominuje:

Łukasz Zgoda

Mateusz Gędek z zespołem 4Dreamers