IV rata podatku 2020

Informuję o możliwości zapłacenia IV raty podatku.
Podatek będę zbierał w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu w dniach:

14.11.2020 od godz. 16.00 do 20.00 (sobota)
16.11.2020 od godz. 16.00 do 20.00 (poniedziałek)

Zapraszam

Włodek Stochniałek