Życzenia

Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składamy Sołtysowi Sołectwa Strojec oraz członkom Rady Sołeckiej, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Sołectwa Strojec