Ogłoszenie

Informuję o możliwości zapłacenia IV raty podatku.
Podatek będę zbierał w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu w dniach:

12.11.2021 od godz. 16.00 do 20.00 (piątek)
15.11.2021 od godz. 16.00 do 20.00 (poniedziałek)


Zapraszam

 Sołtys Sołectwa Strojec

Włodek Stochniałek