Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 15.10.2021 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Strojcu.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
- zużyty sprzęt AGD i RTV
- zużyte opony (małe do 1250 mm)
- baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki
- złom metalowy
- elementy z tworzyw sztucznych (nie dotyczy odpadów suchych gromadzonych w żółtych pojemnikach m. in. wiaderka, doniczki)
- zużyte meble i elementy stolarki (w przypadku mniejszych elementów powiązane)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zbierania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie, odpady wystawione w innym dniu nie zostaną odebrane.

Nie będą zbierane:

  • gruz
  • kamienie
  • szyby okienne bez oprawy
  • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
  • odpady zawierające azbest (np. eternit)
  • odpady które mieszczą się do pojemników znajdujących się u mieszkańca na posesji

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje Urząd Miejski w Praszce (0-34) 3591 009