Ogłoszenie

Informuję mieszkańców sołectwa Strojec, iż w dniu   23 lipca 2021r. o godz. 18:00

w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu odbędzie się  zebranie wiejskie Sołectwa Strojec.

Głównymi tematami zebrania będą:

                                                             1) Zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2021

                                                             2) Sprawy różne dotyczące sołectwa i mieszkańców.

                                                                             Zapraszamy na zebranie  

                                                                                  Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Strojec