Nowe krzyże przydrożne.

W dniu 5-go czerwca 2021r. zdemontowano dwa przydrożne krzyże przy drodze nr.42 na trasie Strojec-Praszka. W tym czasie trwały już daleko posunięte prace w produkcji nowych . 20-go lipca nowe stanęły dokładnie w miejscu starych. 24-go lipca proboszcz naszej parafii Tomasz Kanus poświęcił te bardzo bliskie naszym sercom elementy infrastruktury.

Nowe krzyże są wykonane z klejonego drewna modrzewiowego, trzykrotnie malowanego. Belki poziome od góry zabezpieczona są blachą miedzianą zabezpieczającą przed zalegającą wodą czy śniegiem. Mocowania krzyży są wykonane od strony tylnej z zakrytymi śrubami. Figury Chrystusa wysokości 1 metra są wykonane z żywic epoksydowych w kolorze białym, dodatkowo malowane z uwagi na ekspozycję zewnętrzną. Figury nawiązują do krzyża znajdującego się przy kościele parafialnym. Dwie daty umieszczone na krzyżu upamiętniają pierwsza :ścięcie krzyży i wysiedlenie mieszkańców Strojca w 1940 roku, a druga: rok 2021 to rok postawienia nowych krzyży w miejsce starych już mocno zniszczonych przez czas.
Zakup krzyży został sfinansowany:
6002,40 zł. – środki z funduszy sołeckich
1581,00 zł. – środki zebrane na portalu zrzutka.pl
805,20 zł. – środki zebrane do puszki
1100 zł.- koszt figur Pana Jezusa pokryty przez Stowarzyszenie Wspólnota „Stradziec”
Ogólny koszt wykonania obu krzyży to 9488,60 zł.