STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA STRADZIEC"
Strojec, ul. Częstochowska 33
46-320 Praszka

KRS: 0000291086
NIP: 5761535562, REGON: 160177036
Konto bankowe:

18 8591 0007 0390 0932 8075 0001