Informacja

Do mieszkańców ulicy Częstochowskiej

(od remizy do sklepu GS)

W związku z uczestnictwem Sołectwa Strojec w:

Dożynkach Gminnych

oraz Dożynkach Parafialnych w Strojcu

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Strojec prosi:

Mieszkańców  ulicy Częstochowskiej (od remizy do sklepu GS)

o wykonanie korony dożynkowej

Dożynki Gminne odbędą się w dniu 20-08-2022 r w Kowalach.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 06.06.2022 o godz. 19.00 do   Świetlicy Wiejskiej w Strojcu

Sołtys i Rada Sołecka