I rata podatku 2021

Informuję o możliwości zapłacenia I raty podatku.
Podatek będę zbierał w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu w dniach:

12.03.2021 od godz. 16.00 do 20.00 (piątek)
15.03.2021 od godz. 16.00 do 20.00 (poniedziałek)


Zapraszam

Włodek Stochniałek