Dzień Dziecka

1-go czerwca w Strojcu zorganizowano Dzień Dziecka.

Organizatorami byli : Świetlica Wiejska, Sołtys i Rada sołecka, OSP Strojec, LKS Budowlani i KGW w Strojcu.