Zebranie wiejskie

Uprzejmie informuję mieszkańców sołectwa Strojec, iż w dniu   16 września 2022 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu odbędzie się  zebranie wiejskie Sołectwa Strojec.

Głównymi tematami zebrania będą:

                                            1) Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2023

                                           2) Sprawy różne dotyczące sołectwa i mieszkańców.

                                                                             Zapraszamy na zebranie  

                                                                  Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Strojec