ZEBRANIE WIEJSKIE

Informuję mieszkańców sołectwa Strojec, iż w dniu   13 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu odbędzie się  zebranie wiejskie Sołectwa Strojec.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia Sołectwa Strojec do ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej"

Sołtys Sołectwa Strojec

Włodzimierz Stochniałek