SOCIAL NEWS

PLACE FOR THE SUBTITLE
  • Informacja i wniosek do pobrania poniżej: https://praszka.pl/5138/wniosek-o-preferencyjny-zakup-opalu.html
  • W dniu 26.10.2022 r. w Kocurach – gmina Dobrodzień- o godz. 10.00, odbędzie się spotkanie pracowników ARiMR oraz KRUS z rolnikami powiatu oleskiego. Tematyka spotkania ze strony KRUS będzie dotyczyła zmian w ustawie o KRUS obowiązującej od 15.06.2022 r., świadczeń (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe renty i emerytury) oraz BHP pracy w ...
  • Osoby/gospodarstwa domowe zainteresowane możliwością preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla typu orzech)  proszone są o wpisanie na listę która będzie dostępna w Świetlicy wiejskiej w Strojcu w dniach 21.10.2022 w godz. od 17.00 do 20.00 24.10.2022 w godz. od 12.00 do 14.00 Po wyżej wymienionym terminie zapisy nie będą przyjmowane Zapisy ...
  • W dniu 14.10.2022 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Strojcu. Rodzaje odpadów, które będą odbierane:- zużyty sprzęt AGD i RTV- zużyte opony (rowerowe, motocyklowe, motorowerowe, z wózków, samochodów osobowych)- baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki- złom metalowy- odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane)- odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, okna, ...

Life Style

PLACE FOR THE SUBTITLE

Fashion News

HERE IS THE MODULE SUBTITLE

Latest Articles

HERE IS THE MODULE SUBTITLE
Load More