Informacja Burmistrza Praszki

w sprawie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków