Menu
Parafia

Stowarzyszenie
Strojecka Majówka 19-20.V.2018 ZAPRASZAMY!!!

Historia2010-08-08
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej istniała już 14 grudnia 1458 roku, ale jej początki sięgają już XIV wieku.
Pierwszy kościół, istniał już w połowie XV wieku. Drugi z olei powstał 2 1710 roku. Miał on trzy ołtarze i 6-cio głosowe organy. W połowie XIX wieku został rozebrany. Parafia została przyłączona do parafii w Praszce. W Strojcu została wybudowana kaplica w 1895 roku, która dotrwała do dziś.
8 lutego 1975 roku biskup Stefan Baryła zlecił pełną opiekę duszpasterską nad tym terenem Ks. Zdzisławowi Gilskiemu, jako wikariuszowi terenowemu. Podjął on odprawianie niedzielnej Mszy Św., a po kilku miesiącach udało mu się zamieszkać w Strojcu- także codziennej Mszy Św. Dobudował do istniejącej kaplicy konstrukcje metalową, powiększając tym samym jej powierzchnię, chroniąc uczestników liturgii od kaprysów pogody. Następcy Ks. Z Gilskiego Ks. Wiktorowi Tomzikowi udało się nabyć oficjalnie ziemię na cmentarz i powiększyć działkę przy kaplicy. Był pierwszym proboszczem parafii, którą powołał biskup Stefan Bareła 20 grudnia 1980 roku. Kolejny proboszcz Józef Zgrzebny, 23 lutego 1985 roku otrzymał od wojewody częstochowskiego pozwolenie na budowę kościoła. Projekt opracował mgr. inż. arch. Zygmunt Fagas z Katowic. 18 maja 1985 roku biskup Franciszek Musiel dokonał poświecenia wykopów pod fundamenty kościoła. W ciągu 3 lat wybudowano kościół łącznie z zapleczem mieszkalnym. 23 września 1990 roku biskup Stanisław Nowak dokonał konsekracji obiektu.
Następny proboszcz Jan Kałdon w latach 1997-1999 wykończył plebanię i kontynuował urządzanie prezbiterium, nawy głównej i bocznej. Sprawił nowe tabernakulum oraz nowy ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Boczne skrzydła ołtarza głównego uzupełniono obrazami przedstawiającymi sceny z życia Matki Najświętszej (7 obrazów). W bacznej kaplicy powstał ołtarz ku czci patronki św. Katarzyny z przepiekanym obrazem olejnym. Sprawił tez nowy ołtarz soborowy wraz za abomną z włoskiego marmuru carara. W całym kościele powstała nowa boazeria z marmuru włoskiego. Ściany kościoła otrzymały gładź gipsową i zostały pomalowane na biały kolor. Kościół otrzymał też nowe oświetlanie prezbiterium, nawy głównej oraz bocznej. Wszystkie okna w kościele zostały wymienione i uzupełnione witrażami. Na ścianach bocznych zwisły nowe stacje drogi krzyżowej. Kościół otrzymał olejowe ogrzewanie nadmuchowe. Uroczystego poświecenia wykończonej świątyni dokonał arcybiskup Stanisław Nowak dnia 18 czerwca 2001 roku.
Po roku 2001 wykończono wejście na chór parafialny oraz sam chór.
Na uporządkowanym placu wokół kościoła posadzono 300 krzewów ozdobnych oraz zmodernizowano wejście główne do kościoła instalując ozdobną bramę wejściową.
W roku 2004 dokonano kapitalnego remontu zabytkowej kaplicy. Kaplica Miłosierdzia Bożego została wyposażona w urządzenia chłodnicze i dzisiaj ma przeznaczenie, jako dom przedpogrzebowy. Jednocześnie na placu powstały dwie kolejne kapliczki: Matki Bożej Niepokalanej oraz Serca Pana Jezusa. Uroczystego poświęcenia tychże obiektów dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 30 czerwca 2004 roku.
Ukończono wieże kościelną, w której zawieszono dwa dzwony z napędem elektrycznym. Do plebani dobudowano pomieszczenie na kancelarię parafialną.
ks. Jan Kałdon
copyright by strojec.pl 2010 | kontakt: strojec@strojec.pl