Menu
Oświata

Stowarzyszenie
Strojecka Majówka 19-20.V.2018 ZAPRASZAMY!!!

Informacje2010-01-19
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu znajduje się na ulicy długiej. Do szkoły jest przyłączone przedszkole. Szkołą i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną stosującą nowoczesne metody nauczania i wychowania zarządza mgr. inż. Elżbieta Belka. W skład kadry pedagogicznej należą: mgr. inż. Zdzisław Belka, mgr. Iwona Niedzielska – Kalemba, mgr. Jolanta Łęgosz, mgr. Elżbieta Natkańska, mgr. Katarzyna Tabor, mgr. Magdalena Łeńska, mgr. Zofia Kokot, mgr. Romuald Natkański, mgr. Krystyna Kukuł, mgr. Aneta Raducka, mgr. Bogdan Mieszkalski, mgr. Barbara Kołodziej, a także pięć osób z obsługi i administracji. Do szkoły uczęszcza 120 dzieci. Podzieleni są oni na 6 klas:
Wizytówką szkoły jest sztandar, uczniowie, tarcza, patron - Henryk Sucharski -, mundurek. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, kulturalnego, otwartego na problemy regionu, kraju i Europy. PSP w Strojcu jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły. Szkoła umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Elżbieta Belka
copyright by strojec.pl 2010 | kontakt: strojec@strojec.pl