Menu
Aktualności

Stowarzyszenie
Strojecka Majówka 19-20.V.2018 ZAPRASZAMY!!!

Projekty2015-02-21
Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec” pragnie powiadomić o podpisaniu umów na realizacje n/w operacji. z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategi rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.


1 „Zagospodarowanie terenu na boisko sportowe”, której celem jest stworzenie warunków do integracji społecznej poprzez zagospodarowanie nieużytków i wykonanie boiska do piłki siatkowej/plażowej oraz boiska do tenisa ziemnego. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Strojec działka nr 146/6 obrębu ewidencyjnego nr 0017 własność Gminy Praszka o powierzchni 0.21 ha. Całkowity koszt realizacji operacji to 28 286.09 zł.

2 „Budowa wielofunkcyjnego placu sportowo-rekreacyjnego”, której celem jest stworzenie warunków do integracji społecznej poprzez budowę utwardzonego wielofunkcyjnego placu sportowo - wypoczynkowego. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej i społeczno - kulturalnej. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Strojec, działka nr 264 obrębu ewidencyjnego nr 0017, własność OSP Strojec, ul. Częstochowska 33. Całkowity koszt realizacji operacji to 28 275.72 zł.

3 „Ocalić od zapomnienia krzyże przydrożne Sołectwa Strojec”, której celem jest skatalogowanie istniejących krzyży przydrożnych i kapliczek przydrożnych znajdujących się w Sołectwie Strojec. Przyczyni się to również do wzbogacenia wiedzy mieszkańców o historii swej miejscowości. Obszar oddziaływania operacji znajduje się w obszarze gminy Praszka ponieważ krzyże przeważnie zlokalizowane są wzdłuż drogi krajowej DK42, jak również trasie Praszka-Rosochy-Strojec-Żytniów, która jest obecnie bardzo często wykorzystywana jako trasa rowerowa. Całkowity koszt realizacji operacji to 9 048.00 zł.

Ogółem koszt tych operacji to kwota 65 609.81 zł. Termin realizacji tych operacji to 31-03-2015r.
Daniel Pilak
copyright by strojec.pl 2010 | kontakt: strojec@strojec.pl