Menu
Aktualności

Stowarzyszenie
Strojecka Majówka 18-19.V.2019 ZAPRASZAMY!!!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych2019-09-25
W dniu 11.10.2019 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Strojcu.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

zużyty sprzęt AGD i RTV
zużyte opony (małe do 1250 mm)
baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki
złom metalowy
przeterminowane lekarstwa
elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji
zużyte meble i elementy stolarki
gałęzie, konary, skoszona trawa (w workach)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zbierania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie, odpady wystawione w innym dniu nie zostaną odebrane.

Nie będą zbierane:

gruz
kamienie
odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
odpady zawierające azbest (np. eternit)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje Urząd Miejski w Praszce (0-34) 3591 009
Daniel Pilak
copyright by strojec.pl 2010 | kontakt: strojec@strojec.pl